kongsolo jetso expired

【 慶祝28週年留言有獎遊戲 有機會贏取芝華仕梳化‼️】
【 慶祝28週年留言有獎遊戲有機會贏取芝華仕梳化
GOOD IDEA 28週年啦!為咗感激大家嘅支持,而家留低對我哋28週年嘅祝賀說話 即有機會獲得芝華仕CATERHAM 三座電動梳化 大家快啲叫埋屋企人同朋友仔一齊參加啦! 有創意就得
遊戲步驟
1. 成為@Good Idea Furniture and Design Facebook 粉絲
2. Like呢個post同標註一位好友俾朋友仔知道有咁正嘅活動 (必須設定為公開)
3. 於此貼文留低含有「Good」字嘅祝賀語!
得獎資格
Good Idea會揀出一位答得最有創意嘅留言,得獎者即可獲得芝華仕CATERHAM 三座電動梳化一張(價值$7,999)!記得要跟足遊戲步驟先符合得獎資格!
截止日期
2020年10月26日(星期一)晚上23:59
公佈詳情
完成以上遊戲步驟同答得最有創意,方為得獎者。
得獎結果將於2020年11月2日於Good Idea Facebook Page公佈,得獎者將有專人個別通知及跟進領獎詳情。
【條款及細則】
1.必須完成以上3項遊戲步驟,方符合參加活動之有效資格。
2. 每個Facebook帳號參加遊戲次數只限一次,每個Facebook帳號只獲得一次獲獎機會。
3. 如有任何爭議,Good Idea Furniture and Design保留最終決議權。
4. 得獎者需支付$500作送貨費用。