kongsolo jetso expired

有機會獲得「豪華㗎啡茶廳」價值港幣20元餐券

【茂蘿街7號 保育活化項目 – 有奬問答遊戲】送「豪華㗎啡茶廳」餐券 (FB 專享)
有咁上下歷史嘅建築,只要保育活化做得好,除咗保留建築物嘅風格,仲可以成為鬧市中大眾都能夠享用嘅共享空間!一個咁特別嘅地方,你以為遠在天邊?原來近在灣仔區咋!
為咗畀大家感受保育活化嘅成果,小編成功爭取 #保育活化項目#茂蘿街7號 入面嘅「豪華㗎啡茶廳」餐券,一於與眾同樂,感受歷史,享受美食!
今次活動將送出420張茶廳餐券。只要喺2020年10月25日或之前,完成以下所有步驟,即有機會獲得「豪華㗎啡茶廳」價值港幣20元正嘅餐券壹(1)張,先完成先得獎 (以提交Google Form時間為準) ,送完即止!
參加步驟:
1. 讚好「URAmity」 Facebook 專頁 ;跟住
2. 讚好呢個Post及留言「一齊玩Game,贏咗同你去茂蘿街7號食個Tea!」 再標記 @ 3位朋友;
3. 到 https://bit.ly/3bMT1ou 回答簡單問題及填寫資料。
只要完成以上步驟,以及於Google Form答對問題 (tips: 請留意Google form 最頂嘅簡介!),即有機會獲得「豪華㗎啡茶廳」餐券壹(1)張,價值港幣20元正,先完成步驟先得獎 (以提交Google Form時間為準),名額有限,送完即止!
活動受相關條款及細則約束,詳情請參閱遊戲登記專頁。