kongsolo jetso expired

免費送你🎁日本海產 薄脆沙丁 + 乾魚絲
黑酢家【免費送你日本海產 薄脆沙丁 + 乾魚絲】
日本海岸漁種豐富,今次黑酢家免費送你日本海產 薄脆沙丁+乾魚絲,一嚐不同魚質既口感,大人小朋友都啱食 。
薄脆沙丁 由含豐富鈣質及礦物質既沙丁魚製成。
乾魚絲 由日本海床海擁有豐富膠原蛋白既琵琶魚製成。
—————————————————
> 共 20 位得獎者,每位得獎者會免費獲得日本薄脆沙丁(小)(30克) + 乾魚絲(小)(30克) 各1包
> 截止日期:2020年10月25日下午11時正 ;翌日公佈得獎名單
> 如有爭議, 黑酢家擁有一切最終決定權
> 黑酢家決定領獎方法,不得異議
—————————————————
參與方法:(記得要做齊以下步驟)
1. Follow 黑酢家 Instagram 專頁
黑酢家 KUROZU
2. Like & Follow 黑酢家 Facebook 專頁
3. 在此活動帖子留言回答問題:你最歡哪一款黑酢家產品?
黑酢家會選出20個參與者作為得獎者。
4. 在此活動帖子tag3位朋友並公開Share 此帖子