kongsolo jetso expired

全線元気寿司分店都有tea set$50起就可以配搭定食壽司


元氣壽司而家$50起就可以配搭出至啱自己心水嘅滋味定食,由壽司盛、小食到輕食都任你揀!⠀
星期一就嚟食番個tea氹吓自己啦!而家全線元気寿司分店都有tea set 啦~