kongsolo jetso expired

【留言有獎 包點先生大贈送🙌40個🙌中式包】
#留言有獎 包點先生大贈送40個中式包】
今次包點先生終於送包包啦 !
玩遊戲就有機會贏取4個中式包點,任選口味,名額共10名
鐘意咸包可以揀 #菜肉包#叉燒包#香茹雞包 等等…
鐘意甜包又可以揀 #奶皇包#香芋包#南瓜包 等等…
記得TAG朋友一齊玩呀
-----------------------------------------------------------------
步驟1:【讚好】包點先生Facebook
步驟2:【讚好及分享】此帖
步驟3:【留言】於A圖或B圖上圈出5個不同的地方,然後在此帖子留言貼上Cap圖
步驟4:【Tag 】兩個讚好包點先生專頁的朋友
得獎準則:根據留言時間順序數出 15 的倍數,即由第15位、第30位、第45位…如此類推的【合資格】參加者,名額共10名
活動截止日期︰2020年10月20日晚上11時59分
結果公佈日期:2020年-10月22日 (得獎者將獲專人通知領獎事宜)
-----------------------------------------------------------------
條款及細則
1. 完成步驟並合資格參加者可贏取包點先生中式包點4個 (馬拉糕、袋裝饅頭及雞球大包除外)。
2.每人只限留言及得獎一次,必須完成以上步驟才合乎參加資格。
3. 遊戲時間以Facebook專頁顯示作準。
4. 如有任何爭議,包點先生保留最終決定權。