kongsolo jetso expired

實惠【限時激賞+3⃣倍積分】

實惠【限時激賞+3⃣倍積分】芝華仕三座位真皮電鉸梳化 激減 $3,900🈹🈹
📣📣只限4天!多件精選傢俬限時激減🤑🤑!「芝華仕三座位電動雙彈鉸真皮梳化」激減 $3,900;🌐網店獨家DAMON書房自由組合櫃系列減至$599起,設計簡約慳位,可隨喜好組合!
💰💰另外,於10月16-19日期間,會員購買傢俬可獲3倍會員積分,積分可以喺日後購物時兌換當錢使💰💰,每100分可作 $1現金回贈🤑🤑,只限4天!立即到Pricerite門市/網店選購啦!
▶立即選購:bit.ly/357ZOWW
#Pricerite #實惠 #限時激賞 #優惠 #睡房 #睡床 #餐檯 #書房 #轉椅 #梳化 #芝華仕 #梳化床 #客廳 #傢俬 #床褥 #3倍會員積分
*受條款及細則約束

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知