kongsolo jetso expired

【送禮】請你睇戲 送出《八佰》優先場戲票
【送禮】請你睇戲
現送出《八佰》優先場戲票(10月24日)20張。由今日起至10月20日晚上11:59分,只要你like CD Life Stories專頁及此post,再在Comment tag一位會邀請一齊睇戲的朋友,並留言「我想一齊睇戲」。就有機會得到優先場戲票2張。10月22日會公布結果,到時有專人聯絡幸運兒。
日期:10月24日(星期六)
時間:下午1時正
地點: MY CINEMA YOHO MALL
小心劇透
1937年10月26日,淞滬會戰已經進入了尾聲,國軍的失敗已成定局。大部隊開始西撤,只留下謝晉元率領的「八百壯士」堅守四行倉庫,向外界保持抵抗的姿態,以爭取國際社會的支持。日軍開始攻打倉庫,每個逃兵只有一個念頭,就是如何逃離這座「墳墓」。和倉庫一河之隔的租界區,百姓像看熱鬧一般圍觀着國軍的垂死掙扎。
隨着時間的推進,國軍戰士表現出來的英勇無畏和犧牲精神感染着逃兵和百姓,大家的心裏都產生了微妙的變化。逃兵開始拿起槍,加入到這場抵抗之中,而百姓用各種方式盡力幫助士兵。夜晚,在日軍猛烈的炮火中、在對岸百姓急切的叫喊中、在留守的逃兵和國軍戰士的英勇反攻中,謝晉元帶領着「八百壯士」無畏地向租界衝去……
鳴謝:安樂影片