kongsolo jetso expired

奇華餅家【初秋滋味 限定試食套裝】優惠價: $145/套

奇華餅家【初秋滋味 限定試食套裝】優惠價: $145/套.
奇華為您準備咗初秋試食套裝,包括優質豬肉炮製,風味十足嘅切肉臘腸及澳洲進口鴨肝製成嘅鮮鴨膶腸,每款各一盒。一於齊齊到門市選購,為屋企人整返個暖笠笠嘅臘味飯啦!
試食套裝優惠 - 奇華切肉臘腸(四條裝)及奇華鮮鴨膶腸(四條裝)
原價:$188/套
優惠價: $145/套
*優惠受條款及細則約束︱優惠期至2020年10月31日