kongsolo jetso expired

送6吋角落扑扑蛋糕
送6吋角落扑扑蛋糕,入面有蛋糕又有糖果
完成下列3項就有機會得到:
2)讚好此post
3)share此post
大家記住以上3項要設定為公開呵~
做齊以上三項的朋友而又被抽中,需要回答以下問題,答中便可以得到蛋糕
問題:個蛋糕入面有咩?
截至日期:8/11/2020
公佈日期:13/11/2020