kongsolo jetso expired

榮華【致親一份孝心:11月婚展優惠】

榮華【致親一份孝心:11月婚展優惠】
有意結婚嘅情侶要留意啦,香港榮華將會喺11月6-8日參加位於灣仔會展嘅婚展啊。
各款囍餅券將以八折發售,買滿指定金額仲會送番指定禮品。
婚展會場同時備有精選瘦肉臘腸券及罐裝餅食券,兩款禮券均會以買二送一優惠券發售,有興趣嘅朋友記得唔好錯過啊。
⁣⁣
條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知