kongsolo jetso expired

聖安娜餅屋【最後機會!聖安娜禮餅咭低至7折】

聖安娜餅屋【最後機會!聖安娜禮餅咭低至7折】
為見證您倆浪漫婚禮嘅親友摯愛,送上餅咭分享幸福~
最後幾日購買禮餅券享低至7折優惠!
👉立即訂購: bit.ly/33hDd7F
#分享喜悅 #浪漫婚禮 #準新人 #禮餅券限時優惠 #聖安娜
$50禮餅券30張以上75折; 60張以上7折。
$25禮餅券60張以上75折; 120張以上7折。
優惠只限香港分店使用,受條款及細則約束。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知