kongsolo jetso expired

阿布泰國生活百貨 $1有得試

阿布泰國生活百貨

好嘢想多啲人知~多啲人試~$1有得試
今個週末繼續大劈價!凡於門市購物滿折實價$200,即可用$1加購Nude液體牙膏一支(價值$68),漱口刷牙一take過😬
.每間分店都有得加購
.數量有限,售完即止
.優惠不適用於網店
.詳情歡迎向門市職員查詢

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知