kongsolo jetso expired

中國移動[沙田柚有福了]

中國移動[沙田柚有福了]
CMHK嘅5G體驗流動車行左咁多日,係時候要加加油啦!加咩油🤔❓系沙田柚呀🤣
.
CMHK嘅5G體驗流動車將會係沙田排頭街同大家見面,啱哂想體驗5G服務嘅你,即場登記埋MyLink會員仲可獲MySim一張,免費體驗30日30GB 5G本地數據 * ,畀你返屋企慢慢玩!咁多位沙田友去完買傢俬記得黎埋📍排頭街搵我地啦。
約定你 聽日(星期日)下午1:00至晚上9:00 沙田排頭街見🎊
*優惠受條款及細則約束
#CMHK #5G #買傢俬新居入伙要配埋5G #個gag搞左咁多年都唔好笑 #但沙田區都有5G啦

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知