kongsolo jetso expired

Cult 送《Palm Springs:戀愛假期無限LOOP
CULT迷CHILL時空要愛:
送你《Palm Springs:戀愛假期無限LOOP》
優先場20張
年度浪漫電影,
成個老襯從此被困,
今次重困喺婚宴當晚無限Loop,
一齊入場無限觀禮!
優先場詳情:
日期:2020年11月18日(星期三)
時間:晚上9時30分
地點:Festival Grand Cinema
(九龍塘又一城UG層)
*現場劃位,座滿即止
*參加者參加是次活動
即等同接受及同意活動的條款及細則。
玩法:*
1.「Like/讚好」此專頁及此post;
2.「Share/分享」此post至個人Facebook
並設定為「公開」;
3.「Comment/留言」
人生一定要Loop 一個情景,
你會揀loop 啲咩呢?
獲得當晚特別場2張。
截止日期:2020年11月16日中午12點
*條款及細則:
- 優先場戲票乃非賣品,任何人如被發現買賣優先場戲票,一律取消得獎資格,主辦方同時保留追究權利。
- 得獎者如於多過一個平台贏得同一場次優先場戲票,主辦方都只會提供每位得獎者2張戲票。
- 得獎者須親身到場憑確認信件或信息以及相對應的得獎者資料文件以換領戲票。如需其他人代領戲票,請代領人出示相關文件副本。若無法提供完整及正確資料,主辦方有權取消其得獎資格。
- 逾時換領,恕不受理,座位由現場工作人員指派,不設選位,座滿即止。
- 優先場如因任何不可抗力因素而取消,將不作補償及個別通知,詳情請留意洲立影片FB專頁公布。
- 如有任何爭議,洲立影片保留最終決定權。