kongsolo jetso expired

有機會獲得HK$200宜家家居禮品卡
【其實自己一個更開心】
又到一年一度嘅光棍節,各位單身嘅朋友仔今年有多樂士陪你玩遊戲,快啲留言話我哋聽,有咩一個人自己做會更開心,最有創意嘅3位,將會獲得HK$200宜家家居禮品卡,畀你自己一個獨享!
其實一個人唔使搵師傅,唔使搵朋友,都可以用多樂士 DIY 工具,輕鬆翻新屋企!宜家即刻入嚟選購https://bit.ly/3elio2c
參加方法:
1. 公開「Like/讚好」Dulux HK Facebook專頁
2. 公開「Like/讚好」及「Share/分享」呢個 post
3. 在此post以10個中文字或以下(標點符號計算在內)留言寫低自己一個做咩會更開心,再tag3個朋友。
例子:自己用多樂士翻新屋企 @朋友a @朋友b @朋友c
條款及細則:
1. 截止日期為2020年11月16日下午11時59分(遊戲時間以Facebook系統時間為準)。
2. 每個Facebook戶口只可參加一次,否則將被取消資格。
3. 是次有獎活動只限香港地區參與。
4. 經「修改」或「編輯」的留言將不獲接納。
5. 禁止一切包含裸露、暴力、猥褻、粗俗、色情、涉及不法行為或任何帶攻擊性內容之留言。本公司保留對刪除違規留言的權利及取消有關參加者的參加及得獎資格。
6. 所有作品必須為參加者的原創作品(作品中均無使用他人文字部分),作品並且不能同時參加其他比賽或曾刊載於任何地方/公開。任何形式的抄襲、竊取或侵害任何第三方之知識產權,及內容構成誹謗或違反法律規定,將會被取消參加及得獎資格,而不需事先通知有關參加者。
7. 最有創意嘅3位參加者,將得到HK$200宜家家居禮品卡。
8. 得獎名單將於2020年11月24日在本專頁內公佈。得獎者需自行留意Dulux HK Facebook專頁的公佈名單,恕不另行通知。
9. 如有任何爭議,Dulux HK將保留最終決定權。