kongsolo jetso expired

銀龍 📣📣晚市埋單85折,係85折啊!

銀龍

📣📣晚市埋單85折,係85折啊!你無睇錯,由即日起至12月18日,晚市嚟銀龍堂食埋單有85折優惠啊!資料細節如下﹕
♦️晚市85折 (個別餐種不設優惠,詳情請向分店查詢)
♦只限星期一至星期五堂食 (不可與其他優惠同時使用)
🔶以下分店優惠時段﹕晚上8:30起入座至收舖
中環域多利皇后街15-16號裕成商業大廈地下1-3號舖
九龍尖沙咀加拿芬道4-6號集友大廈地下及地庫
牛頭角彩盈邨彩盈坊地下1號舖
九龍油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場202舖
荃灣沙咀道328號328廣場地下G03號舖
葵涌葵盛東村葵盛東商場地下6號舖
葵涌石蔭村石蔭商場地下9號舖
葵芳葵芳村葵芳廣場1樓112B-C號舖
青衣担杆山路6號長發邨長發廣場4樓402-403號舖
元朗凹頭友善街11號朗善邨朗善商場地下3號舖
天水圍天恩村天恩商場第3期1樓106號舖
天水圍天靖街3號天盛商場地下L001號舖
粉嶺雍盛苑雍盛商場地下5號舖
上水寶石湖邨碧玉樓地下1號舖
大埔太和路12號太和邨愛和樓2座地下107-109號舖
沙田碩門邨碩門商場地下G02號舖
深水埗蘇屋邨蘇屋商場地下G02號舖
深水埗麗翠苑麗翠商場地下2號舖
🔶以下分店優惠時段﹕晚上8:30起入座至晚上10:30離座
銅鑼灣謝斐道490-498號金利文廣場地下
旺角通菜街地下118至120號舖
荃灣眾安街地下20-22號舖
九龍城褔佬村道18號成龍居地下2B號舖

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知