kongsolo jetso expired

炑八韓烤【限定珍藏版-小王子發光座檯無線充電器】#限量換購

炑八韓烤【限定珍藏版-小王子發光座檯無線充電器】#限量換購 #換完即止

炑八韓烤首次聯乘小王子,以小王子故事為藍本,推出兩個燒肉套餐。隨餐加$98可換購限定珍藏版小王子發光座檯無線充電器。發光位係經典故事以外場景--小王子戴上聖誕帽及坐係月亮上,極盡唯美,絕對值得珍藏。小王子鐵粉又點可以放過

快啲嚟炑八同小王子約會,同小王子擺設打卡之外,仲要帶埋限定珍藏版小王子發光座檯無線充電器返屋企。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知