kongsolo jetso expired

U購 select 今個星期最新筍貨

U購 select 今個星期最新筍貨

今個星期有我哋同你買得多慳得多🛒! 齊齊睇下有咩最新筍貨,一次過帶晒啲好貨番屋企啦~
「漢廷煎烤三重奏組合(豬鞍扒丶坂腱牛排丶鴨胸片)300克」$100/2件
「優益C活性乳酸菌原味100毫升5支裝」$15.9/2件
「趣多多朱古力曲奇340克/珍寶雙重朱古力曲奇288克」$24.9
 「樂事黑松露味薯片184.2克」$23.9
「出前一丁麵100克(各款)」$29.9/10
依家買任何產品,即可加$25.9換購「灣仔碼頭鮮蝦/三鮮小雲吞50粒裝」1件
我哋仲有好多好貨優惠,立即起程嚟U購 select選購啦!
更多優惠詳情請按:www.uselect.com.hk/promotion-leaflet
-----U購 select 分店地址 Store List-----
bit.ly/2SpOd15m
優惠期:2020年11月12日至2020年11月18日
*貨品數量有限,售/送完即止
#U購select #買得多慳得多

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知