kongsolo jetso expired

十一月極上優惠

食客凡惠顧放題,除了雪糕、汽水及啤酒繼續任飲任食之外,每位更加奉送足料海膽翅一客,另外,6人同行,生日月份可享香檳乙支(價值$280) 晚市放題,星期日至四 6:30pm-8:30pm 成人$198 小童/長者 $128 8:30-10:30pm 成人$198 小童/長者$128 晚市放題,星期五至六、公眾假期前夕 6:30pm-8:30pm 成人$208 小童/長者 $138 8:30-10:30pm 成人$208 小童/長者$138 特設午市放題,星期一至日 12nn-2:30pm 成人$178 小童/長者$118