kongsolo jetso expired

【講媽送大禮】送瑞士Vajgld強效急救面膜
#講媽送大禮】送瑞士Vajgld強效急救面膜
拍拖嘅時候,有時會呷吓男朋友嘅朋友醋都好理所當然。但發唔發覺有咗家庭之後,以為自己會成熟啲,唔會呷醋~但原來仲嚴重咗,只不過變成呷仔女同家人醋,唔識處理嘅仲可能會損害家人關係!媽媽們,一齊分享吓你哋嘅媽媽呷醋事件簿呀~
依家只要同我地分享媽媽呷醋事件,就有機會喺今個星期四晚9:30嘅直播得到瑞士Vajgld強效急救面膜一盒,幫媽媽在忙碌中極速補水,名額只限2個!
1. 在此post內留言分享1個媽媽呷醋事件;
2. 留言內Tag三位朋友;
3. Like 講媽 Let's Talk Mama Facebook專頁;
4. Share此Facebook Post(設定為公開)
做齊以上步驟,講媽Let’s Talk Mama就會喺今個星期四晚9:30pm嘅直播中挑選2位觀眾嘅感受分享,每位被選中的參加者可以獲得瑞士Vajgld強效急救面膜一盒。
截止日期:2020年11月19日8:00pm
公佈日期:2020年11月19日9:30pm Facebook Live內公佈
條款及細則:
- 每人只限參加一次,如發現使用虛假帳戶將被取消得獎資格
- 此活動只限香港地區
- 參加者必須按照指示完成活動
- 結果公佈後,將由專人在2020年11月20日以Facebook Inbox通知領獎事宜
- 如果任何爭議,講媽Let’s Talk Mama將保留一切最終決定權