kongsolo jetso expired

抽獎 獎品韓國小白小夜燈第一代
抽獎啦抽獎啦抽獎啦
獎品韓國小白小夜燈第一代
IG都係我店主
遊戲玩法如下:
1.按讚及追蹤本店專頁為公開(koala babes)
2.分享本店專頁到各大買賣谷
3. Tag 5位朋友仔<必須變為粗體字>
4. 自行排1,排2...如此類推
5.Follow IG:km_nicoleshop
注意啊請大家記得做齊步驟,如中獎後發現沒有做齊,有機會取消資格架多多包涵
獎品順豐到付寄出(獎品將在截止後的14天內寄出)
遊戲截止日期:11月30號
得獎名單公佈日期:12月3號
公佈得獎名單後, 如一日後沒有回覆,店主將會取消其資格,再選出下一位得獎者