kongsolo jetso expired

可口可樂 飲樂儲分,聖誕優惠人人有份!

可口可樂 飲樂儲分,聖誕優惠人人有份!
無論你係煮嗰個定係食嗰個,都可以齊齊享受呢個優惠。由11月16日至12月31日,買任何「可口可樂」旗下產品再上載收據到 icoke.hk 即可以儲積分,用優惠價換購特別版嘅“Coca-Cola”氣炸鍋同其他豐富禮品,你又點可以錯過?
一撳即睇「可口可樂」聖誕四重驚喜:bit.ly/35BkRTa
#CocaColaHK #聖誕滋味一起就好 #飲樂儲分 #換廚具換coupon #啱晒齊齊開Party用

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知