kongsolo jetso expired

送 雨衣及 2021年座檯月曆
【 數學題考考你 ︳V Walk 送 Pinkfong 雨衣及 Pinkfong Baby Shark 2021年座檯月曆
相信圖片中嘅數學題一定難你唔到,想贏到Pinkfong Baby Shark禮物嘅話,只要跟住以下步驟,答啱圖片上的問題及喺參加表格內分享「Pinkfong Baby Shark 嚟到香港你會帶佢地去邊度玩及原因」,答得最有創意位參加者即有機會獲得Pinkfong Baby Shark禮品。
【獎品】
第1名:Pinkfong 雨衣 及 Pinkfong Baby Shark 2021年座檯月曆各1份
第2至5名:Pinkfong Baby Shark 2021年座檯月曆1份
遊戲步驟(必須做齊所有步驟及正確填妥完整資料):
讚好/Like @VWalkhk 專頁
讚好/Like 呢個 Post
留言/Comment 寫下數學題的正確答案,再Tag 3位朋友
填妥參加表格及回答問題: https://forms.gle/3LikAvU7p6kehPGt7
遊戲截止日期及時間:2020年11月22日下午6時正
條款及細則https://bit.ly/2JxGpHZ
● 每人只限參加1次,並最多獲得1次得獎機會。多於1次登記者,將被取消資格。
● 參加者必須做齊所有遊戲步驟及正確填妥參加表格方為有效。
● 參加者填寫的資料必需清楚及準確無誤,如因資料出錯或電子郵件或網上傳遞有誤而導致任何損失,V Walk恕不負責。
● 只接受透過 https://forms.gle/3LikAvU7p6kehPGt7 所提交之答案。
● 有關得獎者及領取獎品事宜,V Walk將會於 2020 年11月27日或之前透過電郵通知得獎者,屆時請得獎者留意個人電郵及於領獎時出示身份證明文件,逾期回覆或領取將不作補領,敬請留意。如得獎者提供的資料錯誤或不齊全,導致無法領獎,V Walk有權不另作補領安排。
● 得獎者須了解並願意遵守是次活動所訂立的條款及細則。如未能接受是次活動之安排,將當作放棄論。
● 如發現任何舞弊情況,其參加資格將被取消而不作另行通知。
● V Walk保留活動得獎結果的最終決定權,
參加者不得異議。
● 圖片只供參考。