kongsolo jetso expired

【恆迅8000like兼20周年大活動】

【恆迅8000like兼20周年大活動】
不經不覺,恆迅Facebook Fan Page 達到8000 Like 喇!
適逢恆迅20周年誌慶,為慶祝呢個里程碑,早前車友一致投票通過,恆迅決定送出一台綿羊仔ZNEN VERACRUZ白色作為活動獎品之用,只要你係11月23-29號內:
Like左恆迅這個Post;同時
Share左恆迅這個Post(較public);同時
係呢個Post留言tag一位朋友
你就自動參與是次活動,獎品將會以抽獎形式送出,本活動以抽獎箱隨機方式從達到以上條件之參加者中抽出得獎者。 抽獎將會在2/12/2020於恆迅陳列店中舉行。
呢位得獎者可得到綿羊仔ZNEN VERACRUZ白色乙台,合共1位得獎者。快D參加喇
*送出車輛不包括首次登記稅、牌費、保險及其他政府費用,得獎者需另行付款*
條款及細則
1. 恆迅8000like兼20周年大活動 (統稱「本活動」)由恆迅主辦。推廣期為2020年11月23日至11月29日23:59:59止,包括首尾兩天(「推廣期」)。
2. 以下用戶將自動參加恆迅8000like兼20周年大活動1次:
● 已於HSMS.HK 專頁本活動帖子按讚(like);同時
於HSMS.HK 專頁分享(share)本活動帖子;同時
於HSMS.HK 專頁本活動帖子留言標籤(tag)一位朋友
● 得獎名額共1名,該名得獎者將獲贈白色ZNEN VERACRUZ電單車乙台。送出車輛不包括首次登記稅、牌費、保險及其他政府費用,得獎者需另行付款
3. 恆迅的所有員工以及有關之直系親屬均不得參加本抽獎,以示公允。
4. 本活動將於2020年12月2日進行,以抽獎箱隨機方式抽出得獎者。抽獎結果將於2020年12月2日,刊登於HSMS.HK 專頁。於進行本活動及於頒獎日當天,得獎者必須仍然為HSMS.HK 專頁的粉絲,否則其得獎資格將會被取消而不作另行通知。
5. 得獎者將於2020年12月31日或以前以Facebook Inbox通知有關其領獎的詳情。如恆迅於2020年12月31日或以前未能聯絡得獎者,恆迅保留權利可將獎品轉送予下一名得獎者(以恆迅的決定為準)而不作另行通知。
6. 得獎者必須親身到恆迅陳列店領取獎品,否則其得獎資格將會被取消而不作另行通知。
7. 得獎者被視為已授權恆迅使用載有其相貌的相片作本抽獎的公關或推廣用途。
8. 所有獎品均不能被兌換為現金及必須於指定領獎限期內在香港領取。得獎者需提供自己的真實姓名和個人資料作登記車主文件用,並不能更換登記車主姓名
9. 恆迅並非本活動之獎品製造商,故不會對獎品之質素及與使用獎品有關之任何後果負責。所有獎品之使用須受個別製造商所訂定之所有條款及條件規限。恆迅毋須就獎品的任何問題包括但不限於其品質負上任何責任。
10. 如有任何爭議,將以恆迅的決定為準。
11. 恆迅保留於本活動結果刊登後再次核實得獎者身份之權利。如有任何爭議,恆迅擁有最終決定權。