kongsolo jetso expired

ChargeSpot請你免費睇紀錄片《好好拍電影》

#影迷不容錯過系列 ChargeSpot請你免費睇香港名導許鞍華嘅電影夢:紀錄片《好好拍電影》】
香港殿堂級電影導演許鞍華相信無人不識,多年來佢嘅精彩作品無數,喺大銀幕下,佢為觀眾帶來一個又一個觸動人心嘅故事。今次,文念中導演將鏡頭一轉,鎂光燈回到呢位年過七十、卻仍舊精力充沛嘅短髮女子身上,讓觀眾同佢一齊重塑其四十載光影生涯。
想知道電影點樣陪伴佢走過大半生、活出圓滿人生?完成以下指定任務嘅朋友仔將有機會以平郵方式免費獲得《好好拍電影》換票證2張,即睇參加方法啦!
獎品:
《好好拍電影》換票證2張
活動日期:
2020年11月25至29日
得獎名額:
20位(包括Facebook及Instagram的參加者;隨機抽取得獎者,被抽中後必需答中一條簡單問題才能領獎)
指定任務(必須妥當完成所有步驟才有機會獲獎):
1. 讚好此專頁及此post
2. 於此post留言「好好拍電影 #chargespot
被抽中的幸運兒將於12月2日或之前獲專人聯絡有關領獎詳情,並必需答中一條簡單問題才能領獎;未能獲獎的參加者不會收到個別通知。
條款及細則:
1. 此活動的推廣期為2020年11月25至29日。
2.《好好拍電影》換票證的場次日期、時間及入場安排受有關條款及細則約束。
3. 每個Facebook或Instagram帳戶只得一次中獎機會。
4. 得獎者將於12月2日或之前獲專人聯絡有關領獎詳情,本公司將於2020年12月11日或之前以平郵方式寄出獎品到閣下所提供的香港地址(海外地址恕不接受)。如郵件有任何損毀或寄失,或因提供的資料有誤而導致寄失或退回,本公司概不承擔損失亦不會補發獎品。
5. 本公司有權以任何禮品取代原有獎品,並保留隨時更改、取消及終止此抽獎活動的權利而不作事先通知。
6. 如有任何爭議,本公司保留最終決定權。