kongsolo jetso expired

【NowE送禮 電影象徵物品】贏 foodpanda $50

#NowE送禮 電影象徵物品】
每套電影都一定會有樣代表物品同主角密不可分,甚至會搶埋主角嘅戲份!好似 John Wick 嘅鉛筆,狂野時速一定會有跑車,係定律嚟㗎嘛!以下幅圖有幾樣具代表性嘅物品,你又搵唔搵得晒佢哋出嚟呢?即刻答問題贏 foodpanda $50 優惠碼啦!
問題:你搵到幾多樣物品同最鍾意當中邊套戲?點解呢?
玩法:
活動日期:由即日起至2020年12月6日
1.「Like/讚好」Now E Facebook專頁。
2.「Like/讚好」及「Share/分享」此 Post 。(要設定為「公開」分享此Post)
3. 於帖子留言欄回答問題 (限100字),並 tag 3位朋友。
4. Now E 將向完成遊戲,答案最有共鳴嘅 30 位參加者送出 foodpanda $50 優惠碼。
條款及細則:bit.ly/3nSIsVU