kongsolo jetso expired

百佳【購物節12.12🥳日日不同獨家換購優惠🛍】

【購物節12.12🥳日日不同獨家換購優惠🛍】
著數優惠又點可以俾佢停?!而家嚟百佳或上 #百佳網店 買任何產品+$12,就可以換購佳之選除塵乾紙香茅及尤加利葉味或者無香20片裝兩包(任擇兩包)。
想知嚟緊最後幾日雙12購物節仲有咩優惠?記得密切留意我哋嘅動態喇! bit.ly/37hq0zH
*優惠只限12月10日(2020年12月10日),每張發票只限換購每款產品一次。貨品數量有限,換完即止。圖片只供參考。
#香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #獨家為您揀 #購物節 #雙12 #佳之選 #除塵乾紙
PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多