kongsolo jetso expired

一粥麵【古早味蛋牛治😍強勢回歸!】

【古早味蛋牛治😍強勢回歸!】
人氣蛋牛治飛邊烘底,夾住鹹牛肉炒蛋,食落香滑鮮嫩,即叫即製🤩加$1仲可以有碗暖笠笠嘅鮮奶麥皮,嘩!正呀!
#只限早市供應 #古早味蛋牛治 #迎接醒晨GoodMorning #港式蛋牛治 #一粥麵 #SuperSuper