kongsolo jetso expired

【鴻福堂X 點點鮮海鮮速遞聖誕火鍋送大禮】

【鴻福堂X 點點鮮海鮮速遞聖誕火鍋送大禮】由即日起至2020年12月20日,只要喺呢個Post下面留言,話比我地知你最想同邊3位朋友/家人一齊打邊爐及原因
,答案最有創意的35位參加者可得到豐富獎品
玩法:
2) Like 同埋Share 呢個Post
3)喺呢個post按以下格式於Comment填寫答案
我最想同@3位朋友/家人一齊打邊爐, 因為___。
獎品 :
- 大獎: 可獲 原隻加拿大波士頓龍蝦1隻- 價值$138# (共5位)
- 二獎 可獲 點點鮮 海鮮速遞全單88折* (共10位)
- 三獎: 可獲 點點鮮 海鮮速遞$100現金券* (共20位)
# 得獎者須到點點鮮海鮮速遞(土瓜灣門店)自行領取獎品。海鮮貨源將不定期更新,一切以點點鮮客服出貨為準。如貨源不足,會以同等價值之海鮮取代。如有任何爭議,點點鮮保留最終決定權。
*點點鮮海鮮速遞網店消費滿港幣$900免運費;未滿港幣$900須另加港幣$80送貨。
遊戲時間
- 2020年12月17日至12月20日 (截止時間: 2020年12月20日 晚上11點59分)
- 結果公佈:2020年12月22日於鴻福堂FB及IG專頁公佈
- 得獎者需於2020年12月24日或之前,按“通知領獎事宜” Facebook Inbox指示回覆登記。如逾期未按Facebook Inbox指示回覆登記即視作放棄領獎權利。
條款及細則: shorturl.at/fC367