kongsolo jetso expired

【#百佳網店 🎄零難度預備聖誕大餐 🍽️】

【#百佳網店 🎄零難度預備聖誕大餐 🍽️】
今個聖誕想喺屋企溫馨煮大餐🎅🏻?但又擔心自己廚藝未夠班,驚會失敗👀?今次有人氣KOL @辦公室日報 挑戰整「英國威靈頓牛柳」同「瑞士芝士火鍋」😎! click入去睇睇佢點樣輕鬆成功煮到啦!仲有辦公室日報獨家優惠碼分享,睇完記得上 #百佳網店買材料,大顯身手啦! bit.ly/38dc0r2
*貨品數量有限,售/送完即止。優惠只適用於百佳網店。受條款及細則約束。
#香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #百佳網店 #留在家煮聖誕大餐 #零難度預備聖誕大餐
PARKnSHOP.com 網上超市