kongsolo jetso expired

鴻福堂【萬寧節日限定優惠-鴻福堂紅羽土雞滴雞精】

鴻福堂【萬寧節日限定優惠-鴻福堂紅羽土雞滴雞精】
萬寧推出至抵優惠,$465就買到2盒鴻福堂紅羽土雞滴雞精 (原價:$308/盒),數量有限, 售完即止。咁抵? 立即到附近萬寧選購,同家人一齊過一個暖笠笠嘅冬至啦