kongsolo jetso expired

【運動家會員聖誕禮遇-立即登記即享會員折扣】

【運動家會員聖誕禮遇-立即登記即享會員折扣】
運動家喺今個聖誕為大家準備咗一連串嘅會員優惠,未成為會員嘅您,立即把握機會係12月31日前嚟運動家分店免費登記啦!
立即Click圖睇下有咩會員聖誕禮遇啦!
運動家分店地址: http://goo.gl/UkSKlt
*優惠受條款及細則約束,詳情請向店員查詢