kongsolo jetso expired

7-Eleven【💫輕食配奶茶最佳之選🕺🏻】

【💫輕食配奶茶最佳之選🕺🏻】
日日做嘢咁忙,真係少啲精神都唔得😪。食三文治好似唔夠滿足喎,加返支黑白®濃滑奶茶醒醒神啦🤩!
由即日起至1月19日,喺指定7-Eleven買任何7-SELECT 和風の味三文治#🥪,只要加 $14*就可以換購黑白®濃滑奶茶,隨時隨地都可以飲到茶餐廳風味嘅港式奶茶🤤!數量有限,換購完即止‼️
#7-SELECT雞蛋沙律和風の味三文治除外
*優惠期由2021年1月6日至1月19日。產品於指定7-Eleven分店有售📍。產品供應及價錢視乎零售商個別分店而異,詳情請向個別7-Eleven店舖查詢。
#黑白 #黑白濃滑奶茶 #隨身隨飲 #期間限定 #有三文治配濃滑奶茶 #輕食之選