kongsolo jetso expired

[新春福袋‧限量發售]

🛒 自助落單 👉🏻 https://www.sunyinshop.net

牛年必食牛肉芝士咖哩及牛腩咖哩,全年牛氣沖天! 🐮
識買一定係買新春福袋! 又抵又岩用! 🎎

☑️[新春優惠] 全面抗疫福袋 $240 (原價$341)
☑️[新春優惠] 清潔消毒福袋 $200 (原價$285)
☑️[新春優惠] 牛皇即食咖哩福袋 $128 (原價$211)

每款數量有限,售完即止! 🎁
咁抵既價錢,機會難逢,大家快啲搶購啦!

#新春優惠 #農曆新年 #日本新春福袋 ##日本福袋優惠