kongsolo jetso expired

A-1 Bakery 【網上抹茶祭限定】銀卡會員85折

日本京都抹茶粉結合口感軟綿嘅冬甩,京都抹茶粉嘅芳香氣味將冬甩嘅味道提升到另一層次。
現推出網購限定折嘅宇治抹茶冬甩套餐件(宇治抹茶紅豆包、宇治抹茶吉士冬甩、宇治抹茶冬甩圈圈和宇治抹茶朱古力圈圈).

【網購店取】A-1會員可享「折上折優惠」
紅卡會員9折
銀卡會員85折