kongsolo jetso expired

去小米買嘢送掃拖機器人

嫌掃地拖地麻煩?呢部掃拖機器人幫到你!而家仲有機會免費拎到呢部價值2000蚊嘅掃拖機器人。今個星期六,只要你係以下時段:12:00-12:30; 12:30-13:00;13:00-13:30 去將軍澳小米授權店(只限呢間,唔好去錯其他小米之家)並成為該時段嘅課金王就可以免費得到。做唔到課金王都唔緊要,第二同三名都有安慰獎:小米空氣淨化器3 同埋米家智能電風扇座地式1X。

地點:東港城1樓129A-B 小米授權店