kongsolo jetso expired

榮華推出極品紅燒一口鮑魚粽皇禮盒 9 折發售.

榮華推出極品紅燒一口鮑魚粽皇禮盒,套裝包括豐盛裹蒸粽 1 隻及新同樂紅燒一口鮑魚 2 樽( 1 樽 2 隻)。紅燒鮑魚即開即食,味道鮮甜;用料十足的豐盛裹蒸粽,更係送禮之選!
由5月31日至6月14日,粽類產品會以標準價 9 折發售。榮華端午節優惠,「粽」會預埋你~ 快啲嚟榮華買應節產品啦!