kongsolo jetso expired

yuu 會員6月新一輪於東海堂買甜品撻類賺取高達4倍積分!

 yuu 會員6月新一輪於東海堂買甜品撻類賺取高達4倍積分!
東海堂推出新一輪yuu會員優惠!嚟東海堂分店購買任何產品即賺取yuu積分,使一蚊賺1分,買甜品撻類仲可以有額外4倍積分﹕
- 購買任何東海堂2件家庭裝麵包即享 8 折^
- 購買任何東海堂甜品撻類即賺4X積分^
*優惠期由6月7日開始直至另行通知
^優惠期只限6月7日至6月14日
1. yuu會員於東海堂購買任何2件或以上家庭裝麵包即享8折優惠。貨品數量有限,售/換/送完即止。
2. yuu會員於東海堂購買任何任何東海堂甜品撻產品,即可賺取四倍 yuu積分。貨品數量有限,售/換/送完即止。
3. 此優惠不適用於網上訂購,送貨服務及午間驚喜產品。
4. 使用東海堂禮餅券購買的金額不適用於賺取積分。
5. 付款時出示yuu ID即可賺取積分。
6. 此優惠以單一發票計算。
7. 額外積分以每張發票之淨交易額計算(不包括小費)。
8. 所有價格以店舖為準。
9. 東海堂保留終止或更改優惠的條款和細則的權利,恕不另行通知。
10. 如有爭議,DFI Development (HK) Limited和東海堂保留最終之決定權。須受其他yuu條款和細則約束。