kongsolo jetso expired

榮華香港 【港九區買二送一!】⁣5/11-7/11/2021

港九榮華分店掃貨啦!⁣
由11月5日至7日,一連三日嚟港九榮華分店或臨時推廣攤位,購買臘腸、茶葉、老婆餅、各式餅食都會有標準價買二送一優惠!⁣
大家記得Mark實以上日子,去港九區榮華分店Shopping啦!⁣
*優惠不包括券類產品、囍餅及特價品⁣