kongsolo jetso expired

訂香港Legoland 門票 送 天仁茗茶$25電子現金券

【最後機會】訂香港Legoland 門票 送 天仁茗茶$25電子現金券,優惠期由即日至2021年12月31日
嚟緊咁多假期,襯依家做緊【買1張Legoland 門票即送一張一天仁茗茶$25電子現金券】優惠,買得多送得越多!(優惠名額有限,送完即止)
細細聲同你講,售價喺同官網一樣嫁!所以今次優惠真喺筍!一於訂定唔同日子同小魔怪放電!
^【天仁茗茶 $ 25 電子現金券】不適用於茶食、茶點及茶葉商品及有效期由即日起至2022年1月17日止。
^詳情請參考產品