kongsolo jetso expired

焫焫烤魚有Dress Code快閃優惠

焫焫烤魚有Dress Code快閃優惠:平安夜或聖誕節
,第一時間就會諗到紅色同綠色~唔知你哋今年有冇準備到有呢兩隻顏色嘅衫嚟應下節呢?
如果你有嘅話就啱曬啦!只要你喺22/12 – 27/12完成以上嘅步驟就可以獲得焫焫烤魚Dress Code快閃優惠!
留言 “Dress Code”,我哋會有專人inbox優惠訊息比你
必須穿有紅色或綠色嘅服飾,並堂食任何魚米家焫焫烤魚
最後於結帳前向我哋嘅店員出示Dress Code優惠訊息,即可享有焫焫烤魚快閃優惠
Dress Code快閃優惠如下:
堂食一人烤魚全單可減$10
堂食二至三人烤魚全單可減$20
堂食四至五人烤魚全單可減$50
優惠只適用於24/12 – 27/12