kongsolo jetso expired

日本城多款新春商品都有優惠呀!!

日本城網店JHCeshop https://www.jhceshop.com/zh 多款新春商品都有優惠呀
今次我哋預備好多新款商品俾你揀有齊各款賀年用品收納用品廚電用品寢室用品清潔用品娛樂用品等即刻嚟掃貨啦優惠期有限唔好錯過嘞
全線JHC日本城/生活提案發售
數量有限,售完即止
視乎店鋪供應
圖片只供參考
備註:長洲店、愉景灣店及馬灣店之價格以店舖為準