kongsolo jetso expired

McDonald【最後機會‼️拎走限量版Big Mac籃球】

【最後機會拎走限量版Big Mac籃球
提提你,想要 姜濤Ian 陳卓賢 手上嘅限量版Big Mac籃球,宜家最後機會啦!跟住以下步驟捐款予麥當勞叔叔之家慈善基金,就有機會得到Big Mac籃球一個(限量100個)
2022年11月13日或之前成功登記為麥當勞App會員^;
2022年10月31日至2022年11月13日(晚上11時59分)用麥當勞App內指定捐款券,捐款港幣$99予麥當勞叔叔之家慈善基金 ,幫助病童及其家庭。(每個麥當勞App帳戶可無限次參加但只有一次獲奬機會)
得獎結果將於11月25日透過電郵通知得獎者。
^請確保於麥當勞App提供之電郵地址及手提電話號碼屬於你本人,因會用作得獎通知及領獎時核實身份之用。
活動受條款及細則約束,請參閱:https://bit.ly/3DEeC1X