kongsolo jetso expired

<<加大碼雞髀皇>>終於返0黎啦!

KFC HK 香港肯德基 14 分鐘前發佈 . 返0黎啦, 返0黎啦... 萬眾期待, 千呼萬喚既<>終於返0黎啦! 今次仲係全新配埋同至0​岩feel 0既! 忍唔到手既大碼雞髀享受, 快d 0黎啦!