kongsolo jetso expired

荷里活廣場 5月「擁抱媽媽」泊車優惠

荷里活廣場 5月1日至31日,顧客出示其擁抱媽媽的照片,即享3小時免費泊車