kongsolo jetso expired

《星島日報》送你《茶記名食》食譜

《星島日報》送你《茶記名食》食譜 《星島日報》今期《地道滋味》食譜之《茶記名食》教你自製六款必吃茶餐廳美食,包括雞扒葱薯蓉撈丁、滑蛋牛冶、蛋撻,讓你嘆盡香港地道滋味。想親自炮製具茶餐廳風味美食,就記得本周日買份《星島日報》啦!