kongsolo jetso expired

國泰 fanfares 優惠 名古屋$1,290

國泰同港龍航空 fanfares 震撼優惠又推出啦(第31周)! 今次最搶手目的地包括來回名古屋只需$1,290、東京$1,990! 1. 三亞 $690 (連稅$1,353) 2. 西安 $790 (連稅$1,453) 3. 南京 $790 (連稅$1,453) 4. 武漢 $790 (連稅$1,453) 5. 金邊 $790 (連稅$1,533) 6. 杭州 $890 (連稅$1,553) 7. 名古屋 $1,290 (連稅$2,030) 8. 東京 $1,990 (連稅$2,699) 9. 阿布札比 $1,990 (連稅$4,113) 10. 珀斯 $1,990 (連稅$4,613) 11. 奧克蘭 $4,590 (連稅$6,837) 各優惠名額有限,祝大家搶飛成功! 5 月 28 日 8am 開售 立即購票: http://goo.gl/o7EhZ