kongsolo jetso expired

百佳今日破抵價-大汽水$6/支,加州入口車厘子$22.8/磅

所有1.25公升膠樽汽水任何3支$18 平均每支$6 原價:$7.9/支 加州空運入口大裝BING車厘子(只限今日) 每磅$22.8 原價:$29.9 天氣熱媽咪們都會入D汽水擺屋企,D細路鍾意飲啊嘛 不過平還平,汽水都喺唔好畀佢地飲太多喇,對身體無益嘅 BTW,易賞錢積分免費換環保袋最後今日喇!