kongsolo jetso expired

一田百貨“我的T·生活”coupon任攞,最高可贏$100

一田搞緊個似乎好有趣嘅Tee event,online上佢地website玩依個遊戲,在限時內以橫、直或斜找出3件相同圖像Tee(相連或相等間隔),連過5關即時爆機 爆機者,可獲$10、$20、$40甚至高達$100的現金券。未能爆機,亦可獲$5現金券 有“求救錦囊”危急時用,限定2次 可以自動投降,毋需受罰,再嚟過又是好漢! seems好好玩咁,我一定要試下!大家分享戰績啊!