kongsolo jetso expired

悅來夏曰激賞旅遊樂趣全奉上

由即日起至8月31日, 凡午餐或晚餐時段,惠顧悅來酒店咖啡室每位$300, 即可獲抽獎券乙張, 有機會嬴取豐富獎品. 頭獎:HK$8,000 旅遊現金券 二獎:HK$6,000 旅遊現金券 三獎:HK$3,000 旅遊現金券 訂座電話:2409 3218